ÖTƏRXAN

qabağa ötən, gəlib-keçən xan; oxuyan xan.
ÖTƏR
ÖTGÜN