ÖTGÜN

(Balakən, Gəncə, Mingəçevir, Şəki)
xəstəlik adı; bel ağrısı. – Əlinin ötgünü var, tez-tez xəsdələnir (Gəncə)
ÖTƏŞMƏX’
ÖTMƏCƏ

Digər lüğətlərdə