ÖVSƏD

orta, ortancıl; yarı, yarımçıq; keyfiyyətlər; təriflər.
ÖVLİYA
ÖVSƏT