ÖZÜMXAN

özümə bənzəyən xan; özümə oxşayan oğul.
ÖZÜLTAY
PADAR