ÖZƏRK

sərbəst, azad, müstəqil, muxtar, muxtariyyət.
ÖZƏRXAN
ÖZGƏNC