ÖZGÜR

azad, müstəqil, asılı olmayan, sərbəst.
ÖZGÜNƏ
ÖZXAN

Digər lüğətlərdə