ÖZSOY

əsl-nəsəbli varlıq, əcdadı, cinsi güclü olan.
ÖZXAN
ÖZTÜRK