ÜÇƏSRLİK

sif. Üç əsr (üç yüz il) tarixi olan, üç əsr davam edən; üçyüzillik. Üçəsrlik dövr. Abidənin üçəsrlik tarixi var.
ÜÇƏM
ÜÇFAİZLİ

Digər lüğətlərdə