ÜÇ-BEŞ

say. Bir neçə. Üç-beş manat pul. Üç-beş nəfər. Üç-beş günlük iş.
– Gər nəsib olsa övdət eylərkən; Qalarız burda biz üçbeş gün. H.Cavid.

ÜÇ
ÜÇ-DÖRD

Digər lüğətlərdə