ÜÇ-DÖRD

say Bir neçə, üç və ya dörd. Üç-dörd günlüyə getmək. Üç-dörd ədəd gül.
[Kələntərli:] Gərək gündə gəlib, üç-dörd saat bu meşin qapının dalında durub, boynunu burub gözünü döyəsən. İ.Hüseynov.

ÜÇ-BEŞ
ÜÇ-ÜÇ

Digər lüğətlərdə