ÜÇBƏNDLİ

sif. ədəb. Üç bənddən ibarət olan. Üçbəndli şeir.
ÜÇBAŞLI
ÜÇBİR

Digər lüğətlərdə