ÜÇFAİZLİ

sif.
1. Bir şeyin üç faizini təşkil edən. Üçfaizli gəlir.
2. Üç faiz gəlir verən. Üçfaizli dövlət istiqrazı.
3. Tərkibində üç faiz hər hansı maddə olan. Üçfaizli məhlul.
ÜÇƏSRLİK
ÜÇFAZALI

Digər lüğətlərdə