ÜLVİYYƏT

alilik, ucalıq, ülvilik, müqəddəslik.
ÜLVİRA
ÜLYA

Digər lüğətlərdə