ÜNSÜR

ə. mürəkkəb cisimləri təşkil edən bəsit üzvlərdən hər biri; element; komponent.

ÜNSİYYƏT
ÜNVAN

Digər lüğətlərdə