ÜTÜLMƏ

Ütülmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÜTÜLMƏ yanma — qarsalanma
ÜTÜLƏNMİŞ
ÜTÜLMƏK

Digər lüğətlərdə