ÜZƏGÜLƏN

sif. İkiüzlü, riyakar; yaltaq. Üzəgülən adam.
// İs. mənasında. Üzəgülənin biridir.
ÜZƏÇIXMA
ÜZƏN

Digər lüğətlərdə