ŞADXƏBƏR

şadxəbər olasan! – xoşxəbər gətirən adama qarşılıq olaraq deyilən təşəkkür ifadəsi.
[Xavərnisə:] Şadxəbər olasan! Ağlamıram, soğan şoqəribin acısıdır ki, gözlərim yaşarmışdır. T.Ş.Simurq.

ŞADƏNƏ
ŞADLANDIRICI

Digər lüğətlərdə