ŞTAMM

is. [ alm. ] Morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş müəyyən mikroorqanizm növünün təmiz becərilməsi, yetişdirilməsi.
ŞTABEL
ŞTAMP

Digər lüğətlərdə