ŞUĞUL

(Bərdə, Gəncə, Tərtər)
xəbərçi, araqarışdıran. – Şuğul adam ara qarışdırar, ara vurar (Bərdə)
ŞUĞDA
ŞUĞULLAMAX

Digər lüğətlərdə