ƏBLƏQ

sif. [ ər. ] Ala, ala-bula, ala-bəzək, alaca.
Əbləq at meydanda topla bərabər fırlandı. M.S.Ordubadi.

ƏBLƏHLİK
ƏBLƏQLİK

Digər lüğətlərdə