ƏBRU

farsca qaş; bulud, qara bulud mənasındadır, lakin müxtəlif türk dillərində «qumaş parça, dəmir lövhə, mərmər üzərindəki naxışlar» mənaları da vardır.
ƏBİXANIM
ƏCƏB

Digər lüğətlərdə