ƏQL

ə. ağıl. Əqli-naqis dəli, gic; əqli-salim sağlam düşüncə, sağlam fikir.

ƏQİM
ƏQLAM

Digər lüğətlərdə