ƏRƏSAT

ə. «ərəsə» c. 1) meydan, açıqlıq; 2) qiyamətdə dirilən ölülərin toplanacağı meydan.

ƏRƏR
ƏRƏZ

Digər lüğətlərdə