ƏRACİF

ə. «ircaf» c. yalan xəbərlər; şayiələr.

ƏRABİ
ƏRAF