ƏRCÜMƏND

f. 1) şərəfli; 2) möhtərəm, hörmətli.

ƏRCUZƏ
ƏRƏB

Digər lüğətlərdə