ƏZHƏR

ə. ən aydın, ən aşkar; daha aydın, çox bəlli.

ƏZHAR
ƏZİM