ƏZİMƏ

ƏZİM(Ə)1

ə. 1) böyük, ulu; 2) ali, yüksək; 3) m. əhəmiyyətli, çox mühüm.

ƏZİMƏ2(T)1

ə. 1) əzm, niyyət, məram; 2) getmə, yola düşmə.

ƏZİM
ƏZİMƏT

Digər lüğətlərdə