ƏZİMƏT

ƏZİMƏ2(T)1

ə. 1) əzm, niyyət, məram; 2) getmə, yola düşmə.

ƏZİMƏT2

ə. 1) tilsim, ovsun; 2) ovsunçuluq.

ƏZİMƏ
ƏZİMÜŞŞƏN

Digər lüğətlərdə