ABADANLIQ

abadanlıq bax 1. abadlıq; 2. avadanlıq

ABADANLAŞMAQ
ABADISTAN

Digər lüğətlərdə