DIQQILI

(Füzuli, Kürdəmir, Qazax, Laçın, Mingəçevir, Ordubad, Şəki, Zəngilan)
1. balaca. – Dıqqılı uşağ kimi ağlama (Laçın); – Məyi dıqqılı vaxtı veriflər ərə (Füzuli); – Mən əvdən biy dıqqılı qıra gətiydim (Ordubad); – Baxırsan, dıqqılı boyu var, amma özü çox biləndi (Şəki)
2. azca, bir az, bir qədər
DIQQI
DIQQILINCA

Digər lüğətlərdə