NABAT

is. [ ər. ] Meyvə şirəsilə qənd qarışığından hazırlanan şəffaf kristallik şirni növü.
Məşədi Hüseyn müştəriyə nabatı verəndən sonra Kərbəlayı Rzadan kağızı aldı… C.Məmmədquluzadə.

// məc. Çox şirin şey haqqında.
Ey yanağı lalə, ləbləri püstə; Ağzı nabat, şəkkər zəban, bəri bax! M.P.Vaqif.
Hər kəlmən şərbətdir, dodağın nabat; Haq səni göndərib aləmə sovqat. (Qoşma).

NABALİĞ
NABƏCA

Digər lüğətlərdə