SÜLFÜLLÜ

(Gəncə, Oğuz, Şəki)
xəmir xörəyi adı. – Sülfüllü həblə yumru-yumru xamırdı, gəh yağnan, gəh də eləcə sulu; – Sülfüllü xamır xörəx’di, içinə ət də qoyan olur (Oğuz); – Kür qıraxlılar çoxlu sülfüllü pişirillər (Gəncə)
SÜLF
SÜLFÜYƏN