SÜRƏG

(Zaqatala)
ovu qovub bərəyə gətirmə
◊ Sürəx’ eləməx’ – ovu qovub bərəyə gətirmək. – Bu gün sürəy elədin, üç donuz ovladıq
SÜRƏ
SÜRƏX’