V

Azərbaycan əlifbasının otuzuncu hərfi. bax ve.
ÜZVLÜK
VA

Digər lüğətlərdə