VIYILDAMAQ

f. Vıyıltı səsi çıxarmaq (iti gedən şey haqqında). Külək vıyıldayır.
– Budur şimal yeli qopub guruldar; Sürükləyib buludları, vıyıldar. A.Səhhət.
Çılğın kimi ruzgar vıyıldar; Qar parçalarını göyə sovurar. A.Şaiq.
Bu dəmdə tüfəng açıldı və Əhmədin qulağının dibindən bir güllə vıyıldayıb keçdi. B.Talıblı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VIYILDAMAQ küyüldəmək
VIYILDAMA
VIYILDATMA

Digər lüğətlərdə