VIZILDAMAQ

is. Vızıltı səsi çıxarmaq, vız-vız etmək. Arı vızıldayır.
– Hər səhər hələ o, yuxudan durmamış, onun qapısında qraflar və knyazlar arı kimi vızıldayırlar. İ.Köçərli.

// İti sürətlə havanı yarıb keçən şeyin çıxardığı səs.
Arxadan atılan düşmən güllələrinin səsi … vızıldayır, partlayan minalar bayquş kimi ulayırdı. Ə.Vəliyev.

VIZILDAMA
VIZILDAŞMA

Digər lüğətlərdə