ZƏVZƏY

(Laçın)
çoxdanışan. – Ay sən də zəvzəy adamsan ha
ZƏVZƏMƏX’
ZƏVZİMƏG