ZAHMAN

I
(Füzuli, Kəlbəcər, Qarakilsə, Laçın, Oğuz)
iki əkin sahəsi arasında sərhədi müəyyənləşdirmək üçün saxlanılan əkilməmiş yer. – Yerin arasın ayırana zahman de:lir (Füzuli)
II
(Cəbrayıl)
yaxın. – Qorxusunnan ə:nə zahman gedə:lmir
ZAHİ
ZAHRAN