ZORRU

(İrəvan)
güclü. – O, yaman zorru adamdı
ZORRAMA
ZORT