AĞARMAQ

AĞARMAQ – BOZARMAQ Ağ dumanlar ağarır qaşlarda (S.Vurğun); Rəngi bozarmışdır, baxışları sərt (S.Vurğun).

AĞARMAQ – QARALMAQ Ağ gün ağardar, qara gün qaraldar (Ata. sözü).

AĞARMAQ – QIZARMAQ Sərdar Rəşidin üzü qızarır və yenə də ağarırdı (M.S.Ordubadi).

AĞAPPAQ
AĞARTMAQ

Digər lüğətlərdə