AĞCİYƏRLİK

AĞCİYƏRLİK – CƏSURLUQ Qulam, ağciyərlikdən ağ saç olmaq yaxşıdır (Ə.Əbülhəsən); Oğul, heç vaxt cəsurluğu yaddan çıxartma.

AĞCİYƏR
AĞGÖZ

Digər lüğətlərdə