ABİDƏ

bax: Abid; heykəltaraşlıq, memarlıq, tarixi mədəniyyət və s. əsərləri; xatirə, yadigar və nişanə.
ABITEL
ABİGÜL

Значение слова в других словарях