ACIŞMAQ

acışmaq bax göynəmək

ACIMAQ
ACITMA

Digər lüğətlərdə