ANTİSİPASİYA

\[lat. Anticipo – qabaqcadan duyuram, ürə-yimə damır\] – qabaqgörənlik, bir şey haqqında qabaqcadan yaran-mış təsəvvür. Hadisənin gedişatını qabaqcadan xəbər vermək.
ANTİNOMİYA
ANTİTEZİS
OBASTAN VİKİ
Antisipasiya
Antisipasiya (lat. Anticipo – qabaqcadan duyuram, ürəyimə damır) – qabaqgörənlik, bir şey haqqında qabaqcadan yaranmış təsəvvür. Hadisənin gedişatını qabaqcadan xəbər vermək.

Digər lüğətlərdə

запыхаться зуба́тки колористи́чески маслоде́льня нати́скаться помы́слить ра́знить разоблача́ться рукопи́сный скача́ть штылёк обеспоко́ить одет по карти́нке подтыка́ться светофи́льтровый barrio bottling hydrotaxis Parnellism pin tuck thimble-berry undeterminate sentence изветшалый солярий уток