ANTİTEZİS

\[yun.\] fəlsəfi məntiqdə inkişaf prosesində əsas müddəanın inkarı; tezisə qarşı qoyulan müddəa. Antitezis Hegel triadasının ünsürlərindən biridir. Bax: triada – tezis, antitezis, sintez. Tezis irəli sürülən müddəadırsa, antitezis bu iddianın qarşı-sına irəli sürülən fikir, iddiadır.
ANTİSİPASİYA
ANTROPOGENEZ
OBASTAN VİKİ
Antitezis
Antitezis (q.yun. ἀντίθεσις "antitesis" — qarşı qoyma; lat. antithesis "antitezis") — fəlsəfi məntiqdə inkişaf prosesində əsas müddəanın inkarı; tezisə qarşı irəli sürülən fikir, hökm; tezisin ziddinə yürüdülən mühakimə; Antitezis Hegel triadasının ünsürlərindən biridir. Tezis irəli sürülən müddəadırsa, antitezis bu iddianın qarşısına irəli sürülən fikir, iddiadır. == Mənbə == Adilə Nəzərova, “Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti”.

Digər lüğətlərdə

бирма́нец девя́тка обыска́ть поупря́миться распу́тничать склоня́ться а́ленький вздо́рить жу́льнический зача́точность небестала́нный неодарвини́стский от Ада́ма и Евы рэ́ппер улу́с верп матрадур ajonjoli dimorphism love knot slave-maker unaccounted возмущать клеветница наседать