APROBASİYA

nəzəri olaraq qurulmuş metodların, hesabla-maların, xüsusilədə iqtisadi olaraq proqnozlaşdırılmış modellərin təcrübədə, həqiqi həyatda sınaqdan keçirilməsi. Aprobativ etika \[lat. approbatio – bəyənilmə\] – əxlaq haqqında idealist nəzəriy-yədir. ARREQASİYA – siyasi qərarları qəbul edənlərin qarşılıqlı bərabərliyinin qorunması.
APRİORİ
ARXETİP
OBASTAN VİKİ
Aprobasiya
Aprobasiya (lat. approbatio) — Toxumluq əkinlərin sorttəmizliyinin, xəstəliyə yoluxmasının, ziyanvericilər tərəfindən zədələnməsinin və alaqlanma dərəcəsinin təyini.

Digər lüğətlərdə

носоро́жек отбры́кивание пау́к подкря́кнуть столе́тник уди́ться ультимати́стский ба́ба бугоро́к замеща́ть километро́вка кропа́ние пенопла́стовый подпу́тывать распредели́ться рекультива́тор чавыча купец antigravity chay death-rattle классифицировать напухание оправдательный фермер