ARXASIZ

ARXASIZ – HAVADARLI Zöhhakı məhv edən Gavə yoxsul, arxasız bir dəmirçi idi (H.Cavid); O elə gəzir ki, elə bil alçaq dağları o yaradıb, havadarlıdır.

ARXASIÜSTƏ
ARXAYIN

Digər lüğətlərdə