ASKETİZM

\[alm. Askese, asketik; fr. Ascetisme; ing. Ascetism; osm. tr. zühdiyye; yun. Askein den – məşq edirəm\] 1. Ümumi olaraq ənənəvi, ayinlərdə təbii fəaliyyətləri, hissi-yyatları imkan olduğu qədər azaltmağa çalışmaq şərtilə özünün və nəfsinin öhdəsindən gəlmə vərdişlərinin aşılanmsı. Asketizmi bəzən dünyəvi olanlardan uzaqlaşmaq kimi də xarakterizə edirlər. Asketik həyat formasını sufizmlə eyniləşdirənlər də vardır.
ARVİŞ
ASSOSİASİYA

Digər lüğətlərdə

зоомо́рфный комита́т лесхо́з олицетворённый опресни́тельный отде́льщица по-молдава́нски свеклоубо́рка триколо́р микрогра́фия митрополи́чий напря́чься поддева́ние подохо́дный правдоиска́тельство привилегиро́ванность привра́тник размина́ние сгла́женность сосе́душка хморь Bucks little owl калибровать кожица