atçılıq

Atların yetişdirilməsi, təkrar istehsalı, saxlanması və istifadəsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı fəaliyyəti

assosiasiya olunmuş müəssisə
atçılıq təsərrüfatları

Digər lüğətlərdə