Слово ADDIMBAŞI в словаре антонимов азербайджанского языка.

ADDIMBAŞI – HƏRDƏN Usta ona müstəqil iş tapşırır, addımbaşı yoxlayırdı (Mir Cəlal); Əntiqə hərdən özünə cürət verib ağasından soruşurdu (Mir Cəlal).

← ADAMLIQ

ADAMLIQ – HEYVANLIQ Əvvəl də bir adamlığı yox idi! İndi lap heyvanlığı çıxıb üzə (M.İbrahimov).

ADİ →

ADİ – CİDDİ Bu, adi yol hadisələrindən biri idi.